Press Release —Local October 27, 2021

IOM Azerbaijan support academia to transfer the historical knowledge of the kahriz engineering profession to the next generation of local engineers

On 27 October 2021, the first 43 students of the Hydro melioration department of the Azerbaijan State Agricultural University (ASAU) who attended the kahriz engineering course were given certificates for successful completion. The course which is based on the curriculum prepared by ASAU teaching staff jointly with the IOM Azerbaijan was the next step in reviving and transferring the historical knowledge of the kahriz engineering profession to the next generation of local engineers that will further develop new renovation models based on the new available technology.

The subject was taught by ASAU faculty members who participated in training courses on kahriz engineering and study visits to kahrizes located in Nakchivan to improve their knowledge and learn best practices of kahriz construction and maintenance organized by IOM Azerbaijan. These capacity-building activities were supported by the Korea International Cooperation Agency (KOICA) as part of the project “Integrated Rural Development for IDP Communities in Azerbaijan through Revitalization of Kahriz Water Supply System.”

Speaking at the certificate award ceremony, Vladimir Gjorgjiev, the Chief of IOM Mission to Azerbaijan and Anar Hetemov, ASAU Vice-rector on education expressed their satisfaction from the 2-year fruitful cooperation and voiced the expectation of future mutual work.

“I am very happy to realize that together we have been able to make this happen. It was made possible for the knowledge about kahriz system to be passed on to the younger generation,” stated Mr Gjorgjiev.

Thus, the cooperation agreement which was signed between IOM Azerbaijan and ASAU in 2019 is close to its successful completion. The objectives which were set within the agreement, i.e. establishing the Kahriz Information and Research Center, publishing a kahriz engineering coursebook, and incorporating kahriz engineering course into the curriculum, were achieved successfully.

In addition to a strong engagement with academia, the project contributes to the prevention of forced economic migration by enhancing access of rural communities in Azerbaijan to energy-free water resources as a means to increase agriculture productivity and livelihoods through provision of water infrastructure, by providing opportunities for income-generating activities in link with Kahriz renovation.

------------------------------------------

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi kəhriz mühəndisliyi peşəsinin tarixi biliklərini yerli mühəndislərin gələcək nəslinə ötürməyə dəstək verir

Oktyabrın 27-də Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) Hidromeliorasiya fakültəsinin kəhriz mühəndisliyi kursuna bitirən ilk 43 tələbəyə sertifikatlar təqdim olunub. Universitetin müəllimlərinin Beynəlxalq Miqrasiy Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi ilə birgə hazırladıqları tədris planı əsasında aparılan kurs kəhriz sistemləri və onların bərpası üzrə bilik və təcrübənin dirçəldilməsi və gələcək mühəndislər nəslinə ötürülməsi və onların da öz növbəsində həmin peşənin mövcud yeni texnalogiyalar əsasında inkişaf etdirməsi üçün növbəti addım olmuşdur.

Tədris BMqT-nin nümayəndəliyi tərəfindən təşkil olunmuş kəhriz mühəndisliyi üzrə təlimçi kurslarında, həmçinin kəhrizlər haqqında biliklərini artırmaq və onların bərpası və texniki qulluğun ən yaxşı təcrübələrini öyrənmələri məqsədilə Naxçıvana təşkil olunan tədqiqat səfərində iştirak etmiş ADAU-nun müəllimləri tərəfindən aparılır.

Bu bilik və bacarıqların artırılması istiqamətində görülən işlər Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) maliyyə dəstəyi ilə icra olunan “Azərbaycanda kəhriz su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

Sertifikatların təqdim edilməsi mərasimində çıxış edən BMqT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev və ADAU-nun təhsil üzrə prorektoru Anar Hətəmov 2 illik səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluqlarını ifadə edərək, bunun gələcək uğurlu əməkdaşlığa zəmin yaratdığını qeyd etdilər.

Qyorqiyev bununla da kəhriz mühəndisliyinin unudlmayacağına zəmin yaradıldığını vurğuladı: “Mən çox şadam ki, biz birlikdə bunu həyata keçirə bilmişik. Bu əməkdaşlıq kəhriz sistemi haqqında biliklərin gənc nəslə ötürülməsinə şərait yaratdı”.

Beləliklə, BMqT Azərbaycan ilə ADAU arasında 2019-cu ildə imzalanmış əməkdaşlıq sazişi uğurla başa çatmaq üzrədir. Müqavilə çərçivəsində qarşıya qoyulan məqsədlər, yəni Kəhriz İnformasiya və Tədqiqat Mərkəzinin yaradılması, kəhriz mühəndisliyi dərsliyinin nəşri, kəhriz mühəndisliyi kursunun kurrikuluma daxil edilməsi uğurla həyata keçirilib.

Tədris sahəsində görülən işlərə əlavə olaraq, adı çəkilən layihə ənənəvi və dayanıqlı su təchizatı sistemi olan kəhrizlərin bərpası vasitəsilə əhalinin təhlükəsiz və davamlı su təminatı məqsədini daşıyır. Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı icmalarının enerjisiz su təchizatını təmin etməklə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını və yaşayış imkanlarını artırmaqla məcburi iqtisadi miqrasiyanın qarşısının alınmasına töhfə verməkdir.

Media Coverage

NEWSCENTER
FINANCETIME
AZERTAC
ADAU