Press Release —Local May 14, 2022

IOM Azerbaijan officially handed over three renovated kahriz to local community in Aghdam district

IOM Azerbaijan officially handed over renovated Bala Bino, Boyuk Bino, and Goylen 2 kahrizes located in the Aghdam district to the local communities within the current IOM Project “Integrated Rural Development for IDP communities in Azerbaijan through Revitalization of Kahriz Water Supply System” financed by the Korea International Cooperation Agency (KOICA).

The project aims to provide safe and consistent water supplies for people in the region through the renovation of kahrizes – a traditional, sustainable water supply system.

The project’s overall objective is to contribute to the prevention of forced economic migration by enhancing access of rural communities in Azerbaijan to energy-free water resources as a means to increase agriculture productivity and livelihoods through provision of water infrastructure, by providing opportunities for income-generating activities in link with Kahriz renovation. The project continues to implement a community-driven approach, paying specific attention to cross-cutting issues such as gender, governance, and environmental sustainability.

----------------------------------------------

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Ağdam rayonunda bərpa olunmuş növbəti üç kəhrizi rəsmi olaraq yerli icmalara təhvil verdi

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOICA) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda kəhriz su sistemlərinin bərpası vasitəsilə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks inkişafı” layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonunun ərazisində yerləşən Bala Bino, Böyük Bino və Göylən 2 kəhrizlərini bərpa edərək yerli icmanın istifadəsinə verdi.

Adı çəkilən layihə ənənəvi və dayanıqlı su təchizatı sistemi olan kəhrizlərin bərpası vasitəsilə təxminən region əhalisini təhlükəsiz və davamlı su təminatı məqsədini daşıyır.

Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı icmalarının enerjisiz su təchizatını təmin etməklə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını və yaşayış imkanlarını artırmaqla məcburi iqtisadi miqrasiyanın qarşısının alınmasına töhfə verməkdir. Kəhrizlərin bərpası ilə yanaşı, layihə gender, idarəetmə və ətraf mühitin davamlılığı kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirərək, icma tərəfindən idarə olunan bir yanaşmanı tətbiq etməyə davam edir.

Media Coverage

REPORT
AZERBAIJAN24
NEWSCENTER
AZERTAC
NEZERMEDIA
AZERBAIJAN-NEWS
UNNEWS
XEBERMEDIA

In English
REPORT
UNNEWS