Press Release —Local May 31, 2021

Online coordination meeting devoted to the synergies and vision of the UNSDCF and UN Migration Network Azerbaijan is held

On 31 May 2021, IOM Azerbaijan organized an online coordination meeting devoted to the update of work under UN Migration Network Azerbaijan (UNNM) and discussions on interlinkage of UNNM work with the implementation of UNSDCF (2021-2025).

Representatives of local UN agencies, diplomatic representations of foreign states operating in the country, as well as responsible employees of the relevant authorities, NGOs, academia attended the meeting.

The event began with the official opening session where the participants were welcomed by Mr. Ghulam Isaczai, the UN Resident Coordinator in Azerbaijan, Mr. Vladimir Gjorgjiev, Chief of IOM Azerbaijan, and Mr. Vusal Huseynov, Chief of State Migration Service.

In his speech Mr. Gulam Isaczai highlighted the importance of cooperation among partner organizations dealing with migration issues in Azerbaijan to promote effective migration management and governance, all the while supporting mechanisms to advance the protection of the rights and well-being of migrants and communities in a coherent, holistic manner.

Noted the achievements of Azerbaijan over the past year such as accession to the membership of the Steering Group of the Global Forum on Migration and Development and the reporting provided by the Government to the Global Compact on Migration Mr. Vladimir Gjorgjiev, expressed confidence that activities within this network will contribute to further significant achievements of Azerbaijan in the field of migration management at both national, regional and global levels. The UNNM interlinks the priority areas provided in the UNSDCF 2021-2025 with the GCM objectives, as well as align them with the objectives set forth in the Terms of Reference of the Network and propose activity plan in compliance with these objectives and will accelerate the implementation of the SDGs.

Mentioning that Azerbaijan is among the first countries to develop its National UN Network on Migration, Mr. Vusal Huseynov expressed his belief that this meeting can be a platform for new ideas and initiatives to contributing to effective migration management in Azerbaijan.

Following the opening remarks, participants were informed of UNNM updates on passed activities, interlinking the existing frameworks related to migration management, Progress Plan, the list of synergies and initiative to interlink the UNSDCF and UNNM in Azerbaijan, standing position of UN Country Mission - the migration pooled fund (Migration MPTF) and other collaborative initiatives, and then detailed discussions on issues related to the UN Network on Migration in Azerbaijan were conducted.

-----------------------------------------------

BMT-nin Miqrasiya üzrə Şəbəkəsi çərçivəsində görülən işlərlə bağlı onlayn koordinasiya iclası keçirildi

2021-ci ilin 31 may tarixində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsi (UNNM) çərçivəsində görülən işlərin və şəbəkənin fəaliyyətinin 2021-2025-ci illəri əhatə edən Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədinin (UNSDCF 2021-2025) icrası ilə əlaqələndirilməsi imkanlarına dair müzakirələrə həsr olunmuş onlayn koordinasiya iclası təşkil etdi.

Tədbirdə BMT-nin yerli qurumlarının, ölkədə fəaliyyət göstərən xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri, həmçinin, əlaqədar rəsmi qurumların məsul işçiləri, QHT-lər, təhsil qurumlarının nümayəndələri iştirak edirdi.

Tədbirin açılış mərasimində BMT-nin Azərbaycandakı Rezident Koordinatoru Qulam İshaqzai, BMqT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov çıxış etdilər.

Çıxışında Qulam İshaqzai, miqrasiya problemləri ilə məşğul olan tərəfdaş təşkilatlar arasında səmərəli miqrasiya idarəçiliyinə nail olmaq üçün əməkdaşlığın, eyni zamanda, miqrantların və icmaların hüquqlarının və rifahının qorunmasını təmin etmək üçün tutarlı mexanizmləri dəstəkləməyin vacibliyini vurğuladı.

Ötən il ərzində Azərbaycanın Miqrasiya və İnkişaf üzrə Qlobal Forumun Rəhbər Qrupunun üzvlüyünə seçilməsi və Hökumət tərəfindən Miqrasiya üzrə Qlobal Sazişin öhdəliklərinin icrası üzrə əldə olunan uğurları qeyd edən Vladimir Qyorqiyev, BMT-nin Azərbaycandakı Miqrasiya Şəbəkəsi çərçivəsində gələcək fəaliyyətlərin Azərbaycanın həm milli, həm regional, həm də qlobal səviyyədə miqrasiya idarəçiliyi sahəsində uğurlarına töhfə verəcəyinə əminliyini bildirdi.

Belə ki, BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsi Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədində göstərilən prioritet sahələri Miqrasiya üzrə Qlobal Sazişin hədəfləri ilə əlaqələndirir, eyni zamanda Şəbəkənin texniki şərtlərində göstərilən hədəflərə uyğunlaşdırır və bu hədəflərə uyğun fəaliyyət planı təklif edir. Bütün bunlar da son nəticədə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmağı sürətləndirəcək.

Azərbaycanın BMT-nin Milli Miqrasiya Şəbəkəsini təməlini qoyan ilk ölkələrdən biri olduğunu qeyd edən Vüsal Hüseynov, bu tədbirin Azərbaycanda səmərəli miqrasiya idarəçiliyinə töhfə verəcək yeni fikir və təşəbbüslər üçün bir platforma ola biləcəyinə inandığını bildirdi.

Açılış nitqlərinndən sonra iştirakçılara Miqrasiya Şəbəkəsi çərçivəsində görülən işlər, miqrasiya idarəçiliyi ilə bağlı mövcud əlaqələr, İnkişaf Planını, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə sənədi ilə BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsi arasında sinerji və əlaqələr, BMT-nin ölkə missiyasının miqrasiya fondu (ÇTGF) və digər əməkdaşlıq təşəbbüsləri haqda məlumat verildi və miqrasiya şəbəkəsi ilə bağlı ətraflı müzakirələr aparlıdı.

Media Coverage

NEWSCENTER
AZERTAC
XEBERMEDİA
QHTXEBER
FINANCETIME
SMS
UNAZERBAIJAN

In English
UNAZERBAİJAN