Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) Azərbaycanda öz fəaliyyətini 1996-cı ildə qurdu. Ölkə daxilində BMqT miqrantların, məcburi köçkünlərin, geri qayıdanların və yerli icmaların humanitar ehtiyaclarına birbaşa humanitar yardım, bərpa fəaliyyətləri və bir sıra digər səylər vasitəsilə hərtərəfli cavab verir. BMqT-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi haqqında ətraflı məlumat əldə edin.

BMqT Qlobal

1951-ci ildə əsası qoyulmuş BMqT miqrasiya sahəsində aparıcı hökumətlərarası təşkilatdır və hökumət, hökumətlərarası və qeyri-hökumət tərəfdaşları ilə sıx əməkdaşlıq edir.

175 üzv dövlət, müşahidəçi statusulu daha 8 dövlət və 100-dən çox ölkədə ofisləri ilə BMqT hamının xeyri üçün humanist və nizamlı miqrasiyanın təşviqi üçün çalışır. Təşkilat bunu hökumətlərə və miqrantlara xidmətlər göstərməklə və məsləhətlər verməklə edir.

BMqT miqrasiya məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək, miqrasiya problemlərinin praktiki həlli yollarının axtarışına kömək etmək və ehtiyacı olan miqrantlara, o cümlədən qaçqınlara və məcburi köçkünlərə humanitar yardım göstərməklə miqrasiyanın nizamlı və humanist idarə edilməsini təmin etmək üçün çalışır.

BMqT-nin Konstitusiyası miqrasiya ilə iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf, habelə hərəkət azadlığı arasında əlaqəni tanıyır.
BMqT miqrasiya idarəçiliyinin dörd geniş sahəsində işləyir:

  • Miqrasiya və inkişaf
  • Miqrasiyanın asanlaşdırılması
  • Miqrasiyanın tənzimlənməsi
  • Məcburi miqrasiya.

BMqT-nin bu sahələri əhatə edən fəaliyyətlərinə beynəlxalq miqrasiya qanunvericiliyinin, siyasi müzakirələri və təlimatların təşviqi, miqrantların hüquqlarının müdafiəsi, miqrasiya sağlamlığı və miqrasiyanın gender aspektləri daxildir.