FAKTLAR VƏ RƏQƏMLƏR (QLOBAL)
Migrants
281 M
Population
3.6%
Remittance
USD 717 B
Workers
164 M

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM) miqrasiya siyasətini və təcrübəsini istiqamətləndirmək və məlumatlandırmaq üçün hazırlanmış məlumat bazasını yaradılmasını və tədqiqatları həyata keçirir və dəstəkləyir. Tədqiqat BMqT-nin proqramlarının icrasını yaxşılaşdırmaq və miqrasiya modelləri və prosesləri, həmçinin miqrasiya sahəsində tədqiqatlar ilə miqrasiya siyasəti və təcrübəsi arasında əlaqələrin daha geniş başa düşülməsinə töhfə vermək üçün nəzərdə tutulub. Tədqiqat, həmçinin BMqT-nin flaqman nəşri, Ümumdünya Miqrasiya Hesabatı, Miqrasiya Tədqiqatları Seriyasında dərc olunmuş məqalələr və BMqT-nin Miqrasiya Profilləri də daxil olmaqla, tətbiqi tədqiqat nəticələrinin naşiri kimi birbaşa BMqT-nin rolu ilə əlaqəlidir.