Report
Pandemiyadan sonrakı Azərbaycanda rəqəmsal pul köçürmələri: tələb və təklif tərəflərinin təhlili
Digital remittances in post-pandemic Azerbaijan: supply- and demand-side analysis